1013 Park Ave W, Princeton, IL 61356, USA

Oakland Cemetery

Oakland Cemetery is a historic cemetery at 1007 North Main Street in Princeton, Illinois.